Záhradné vizuálne umenie

Po ôsmich rokoch existencie CNK Záhrady a starostlivo pripravovaného každodenného programu, si na nasledovné obdobie kladie táto inštitúcia ďalší cieľ, aktívne a programovo prispievať do kultúrneho diania v meste aj na poli vizuálneho umenia. Toto rozhodnutie vzišlo evolučne ako z dopytu, tak z ponuky. Dramaturgia prezentácie vizuálneho umenia sa formálne zaujíma o performance, 2D printové umenie, závesné a priestorové umenie. Tieto oblasti organicky vyvstávajú z priestorových možností a špecifík kultúrneho centra. Ak ste teda mali neutíchajúce chute na súčasné trendy a stratégie vizuálnych umelcov, ponúkame už aj toto menu.

Kde?

Na začiatku roku 2017 sme rozšírili svoje priestory a otvorili druhú sálu. Tá je členitým „white cube“ priestorom, primárne využívaným na rezidencie tanečníkov, premietania filmov a diskusie. Vie však alternatívne poslúžiť aj na prezentáciu závesných a priestorových médií. V tom istom roku sme vybudovali aj „výlepné piliere“, ktoré momentálne tvoria pevnú architektonickú súčasť exteriéru hlavnej budovy. Sedem vertikálnych plôch s rozmermi 330 x 180 cm boli koncipované ako priestor pre verejnú prezentáciu printových diel v oblasti fotografie, grafiky a kresby. Hlavná sála je dejiskom nosného programu centra s takmer každodennou prestavbou itineráru. Aj v takýchto organizačne komplikovaných podmienkach sme však schopní ponúknuť priestor aj výtvarnému umeniu. Všetko je vecou dohody a logistiky, radi sa pasujeme s (ne)možnosťami. Netreba zabúdať na priestranný exteriér zatrávneného „dvora“. Miesta máme veľa, pojme nadrozmerné objekty, sochy alebo videoprojekcie. Vie však poslúžiť aj pre open air performancie.

V prípade výstavných projektov, ktoré vyžadujú štandardný výstavný prístup má Záhrada k dispozícii priestory novovzniknutej A7rooms Gallery. Táto spriatelená inštitúcia zaoberajúca sa výlučne vizuálnym umením leží v bezprostrednej blízkosti a vzťahy s produkčným tímom máme nadštandardné.

Čo?

Dramaturgická koncepcia výberu stojí na dvoch hlavných zámeroch. V prvom rade je to podpora lokálnej scény, sondovanie v regionálnych vodách. Následne sa zameriavame na import kvalitného umenia zo zahraničia a z etablovanej slovenskej produkcie.

Selekcia je založená na sledovaní aktuálneho diania vo svete vizuálneho umenia a sledovaní programu odohrávajúceho sa v logisticky menej náročnom dosahu.

Nie sme inštitúciou, ktorá vie ponúknuť veľkolepé retrospektívy slávnych umelcov a ani sa ňou nesnažíme byť. Záhrada vždy bola a je miestom manifestácie slobody, kreativity a experimentu. Nekonvenčnosť a unikum, výzvy a búranie bariér. Priestor pre ľudí s víziou. V tomto nadstavení si ideme svoje, či už v programe, ktorý poznáte z tých dlhých rokov, ktoré k nám chodíte, alebo v novom programe vizuálneho umenia.

Kto?

Momentálne môžete v exteriéroch Záhrady vidieť kompozíciu drevených objektov Vlada Yurashka z Ukrajiny a v zákutiach interiéru dokončuje svoje nástenné kresby Dano Matula z Banskej Bystrice. O týchto dvoch pánoch a ich tvorbe prinesieme viac informácií neskôr. S ich dielami sa však môžete konfrontovať už teraz, počas bežnej návštevy nášho kultúrneho ústavu. Všetci ste vítaní.

Hlavný kurátor výstavného programu Záhrady je Jan Kostaa, vizuálny umelec a event koordinátor, kurátor a majiteľ A7rooms Gallery.

Text Jan Kostaa