Detail akcie
Kre:Pí festival 2021 : "letting ourselves care"
Dátum 2. 9. 2021
do 4. 9. 2021
Čas 10:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Posledné dva roky, ovplyvnené pandemickou situáciou pre človeka v mnohých prípadoch znamenali senzorickú depriváciu, absentujúcu kultúru, nedostatok podnetov, a predovšetkým obmedzený ľudský kontakt. 
Preto sme sa tento ročník K r e: P í f e s t i v a l u rozhodli zamerať na jednoduchú vec – na všetko, čo nám robí dobre. 
Na všetko, čo poskytne zmyslom najrôznejšie podnety, ktorých charakter a povahu má návštevník vo vlastných rukách.
Č o v á m r o b í d o b r e ?
Čo spôsobí, že sa vaše telo uvoľní, myseľ sa vyprázdni a celá vaša bytosť patrí na chvíľu len prítomnosti? 
Nám robí dobre keď vidíme, že vás zaujme to, čo sa počas festivalu deje. A tiež to ak vidíme, že ste zvedaví čo je za tým. Preto sme napríklad tento špecifický moment trochu pootočili a počas tohto ročníka spravili z technických príprav jednotlivých udalostí performatívnu súčasť festivalu. Všetko bude plynule pretekať priestorom Záhrady, každý pohyb bude súčasťou performance – váš, náš – až sa z celých troch dní stane veľká performatívna udalosť. Taktiež nám robí dobre keď vidíme, že vás niečo inšpirovalo, nadchlo, udivilo, podnietilo k hovoru, prinútilo k tancu, uchvátilo, dojalo, alebo vám jednoducho vyčarilo úsmev na tvári.
Č o r o b í d o b r e v á m ?
Aký spôsob zmyslovej stimulácie je vám najpríjemnejší? Je to ticho, či jemná hudba spojená s pohľadom na mäkké svetlo letného podvečera? Je to búrlivý smiech, z ktorého vám vyhŕknu slzy, či návrat do detstva spôsobený vôňou či spomienkou na bezstarostnú hru? Alebo je to hlasná hudba, silná, oslepujúca vizuálna stimulácia, ktorá priam násilím uvoľňuje svaly, preženie zimomriavky po tele a vyčarí slastný úsmev?
Ktorý z týchto vnemov vám bol pri čítaní najbližší a spôsobil príjemný pocit? Alebo má pre vás každý z nich svoju silu a priťahuje vás rovnako?
Je len na vás ktorý spôsob stimulácie zmyslov si počas tohto ročníka K r e: P í f e s t i v a l u. vyberiete.

J e m n á s t i m u l á c i a. 
H r a v á s t i m u l á c i a. 
D r s n á s t i m u l á c i a.

Tento rok bude festival vznikať priamo pred očami návštevníkov - tvarovaný ich prítomnosťou, atmosférou naladením priestoru Záhrady. Preto je len na vás akým spôsobom sa rozhodnete tú-ktorú chvíľu prežiť a akým spôsobom sa necháte udalosťami festivalu stimulovať.

Počas všetkých festivalových budete mať možnosť vyskladať si svoju mapu aktivít, ktoré práve v ten deň “potrebujete”. 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.