Detail akcie
Kráčajme spolu - LGBTQ ľudia sú súčasťou nášho života
Dátum 10. 2. 2024
Čas 15:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Láska je podstatou kresťanskej viery. Je to základná definícia Boha. Láska nás má motivovať tomu, aby sme sa zastali každého človeka, ktorý zápasí o zrovnoprávnenie.

Podporu a jasné stanovisko od nás kresťanov dlho očakávajú LGBTIQ ľudia v regiónoch. Mladí queer ľudia sú vystavení odmietaniu, k tomu, aby o svojej sexuálnej orientácii alebo rodovej identite hovorili, sa roky odhodlávajú. Za diskrimináciu, ale aj mlčanie nesieme zodpovednosť. Preto chceme o živote LGBTQ ľudí hovoriť.

O interpretácii Biblie, ktorá neignoruje výsledky skúmania prírodných a spoločenských vied, bude hovoriť
František Ábel, garant evanjelickej teológie na EBF UK,
Michal Vašečka, sociológ
a Zdeněk Turek, člen Komisie pre spolunažívanie s LGBTI+ ľuďmi
Diskusiu bude moderovať Ján V. Michalko a Anna Polcková

Panelová diskusia sa koná s podporou Veľvyslanectva Holandského kráľovstva.