Detail akcie
Ako zostať čestným občanom v nespravodlivom svete?
Dátum 20. 2. 2024
Čas 19:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Svetový deň sociálnej spravodlivosti bol vyhlásený OSN v roku 2007.
Zameriava sa na boj proti chudobe, podporu plnej zamestnanosti,
dôstojnú prácu, rovnosť a spravodlivé podmienky zamestnancov a
dodržiavanie ľudských práv a slobôd. Sociálna spravodlivosť hovorí o
tom, že sme zodpovední jeden za druhého a každý si zaslúži rovnaké
hospodárske, politické a sociálne práva a príležitosti.
Sociálna spravodlivosť je niečo, k čomu by sme ako spoločnosť mali
smerovať. Ani zďaleka však súčasné spoločenské a politické trendy
nenaznačujú, že by viedli k zmieru či znižovaniu diskriminácie a
nerovností na základe rodu, vzťahovej orientácie či príslušnosti k
etniku.

S našou hostkou – ekologickou a ľudskoprávnou aktivistkou Martou
Fandlovou a hosťom Davidom Púchovským, novinárom a autorom projektu „Hoaxy a podvody“ sa bude moderátor Peter Čuroš rozprávať o tom, čo môžeme my - bežní ľudia, urobiť preto, aby sme vedome prispievali k spravodlivejšej spoločnosti a spolunažívaniu.
Faktom zostáva, že viera v lepší svet a ľudský pokrok je v súčasnosti
ohrozenejšia, než tomu bolo v minulosti. K oslabovaniu súdržnosti v
spoločnosti dochádza aj pod vplyvom neobmedzeného informačného priestoru, ktorý je potrebné chrániť pred dezinformáciami a škodlivým naratívmi. Práve tie čoraz viac podkopávajú demokratické princípy a hodnoty občianskej spoločnosti, akými sú napr. dôvera, čestnosť, sloboda, nezávislosť, úcta, rešpekt, odbornosť či služba verejnosti. Čo znamená občianska angažovanosť v kontexte politického vývoja a individuálnej zodpovednosti? Existuje „správna“ odozva voči politickému útlaku? V čom spočíva ohrozenie liberálnej demokracie v dobe hybridnej vojny a aké máme možnosti na jej záchranu? Situácia je oproti minulosti vážnejšia práve vďaka digitálnym technológiám a internetu. Tie čoraz viac presakujú fyzický verejný priestor, spôsobujú problémy, vedú k tragédiám. Príkladom sú aj prípady radikalizácie jednotlivcov a celých skupín voči inej skupine ľudí. Ako sa s tým celým vyrovnať a kde hľadať nádej v lepšiu budúcnosť? Akú
rolu môže na tejto ceste zohrávať naša každodennosť, humor a umenie vo verejnom priestore ako prejav nespokojnosti či naopak, radosti zo sveta?

HOSTIA:
Marta Fandlová je klimatická aktivistka a autorka jednej z
najúspešnejších online petícii na Slovensku Klíma ťa potrebuje.
Dlhodobo sa venuje témam spojených s aktivizmom, udržateľnosťou a klimatickou krízou. V súčasnosti je ambasádorkou Európskeho klimatického paktu, kde rieši environmentálne témy aj na európskej úrovni.

David Púchovský začínal ako investigatívny novinár, ktorému sa
podarilo vypátrať tri unesené deti v Maďarsku a Paname. Šesť rokov
viedol policajné sociálne siete, ktoré sa stali najčítanejšími v Európe na prepočet obyvateľov. V rámci polície založil aj projekt na boj proti hoaxom a podvodom. V súčasnosti je asistentom poslanca Jaroslava Spišiaka a pred pár dňami obnovil projekt "Hoaxy a podvody". Je autorom šiestich kníh.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.