Detail akcie
Večery s filozofiou: Totalitné režimy z pohľadu filozofie
Dátum 20. 3. 2024
Čas 17:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Diskusia zo série podujatí organizovaných Katedrou filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici bude venovaná nedemokratickým režimom minulosti a súčasnosti. V rámci diskusie sa budeme venovať  rozlíšeniu medzi nedemokratickým a totalitným režimom. Ako tieto režimy vznikajú, aký je medzi nimi rozdiel a prečo sú pre ľudí do istej miery príťažlivé? Na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať v diskusii odpoveď spolu s Ulrichom Wollnerom a zástupcami študentstva. Diskusiou nás prevedie Denis Dulovics.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.