2016-2016

Pawel Korbus: ID – Influence Diagram / Vyšehradský fond

Vizuálny umelec a performer Pawel Korbus z Poľska sa počas šesťtýždňového rezidenčného pobytu v Záhrade nechal oplyňovať miestom a ľuďmi, ktorí rozširovali jeho poznanie historických a politických súvislostí nielen s mestom Banská Bystrica. Názov konceptu – tvorivého zámeru rezidencie, ID - Influence Diagram, napovedá, aké ľahké je zameniť identitu za niečo, čo je len výsledkom vplyvov prostredia, spletitosti vzťahov a napätí v priestore, reálnom a virtuálnom.
Autor svojou prácou poukazuje na premenlivosť, nie fixnosť, ako hlavnú črtu konceptu „identity“. Identita ako zbraň, ktorú používajú tí, čo nedokážu akceptovať jej ambivalentnú povahu. Geneticky „čistá“, namierená proti rôznorodosti na všetkých úrovniach. Identita ako nálepka, ktorá sa pod vplyvom ideológií môže meniť, ľudia s ňou manipulujú, často sa stáva súčasťou politickej agendy a klamlivého obrazu o vlastnej nadradenosti.
Pri spracovaní témy „vplyvov“ a historickej pamäte miesta autor vytvoril štyri diela, v ktorých odkazoval nielen na totalitné ideológie a súčasné "demokratické" reálie krajín V4. Mierovým gestom bola jeho objektová inštalácia v parku SNP s názvom Influence Diagram vo forme ihlanovitého nadrozmerného objektu so štyrmi bielymi vlajkami na vrchole, ktoré sa otáčali v smere vetra.

Ostatné diela: Daj s'pokoj (performancia/video art), “How to get red” (performancia) a Dobre je, ale...“ (interaktívna inštalácia).

Viac informácií na: https://thetheatretimes.com/pawel-korbus-influence-diagram/

Portfólio autora: https://pawelkorbus.carbonmade.com/

naspäť na všetky projekty